04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Опан за експлоатационен сезон 2019г./2020г."

Процедура номер: 85 / сряда, 16 октомври 2019
Открита процедура
Състояние: Активна
Номер в АОП : 9093523
Електронна преписка

OPAC OK Solvit Дискриминация