04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Опан за експлоатационен сезон 2018/2019г.“

Процедура номер: 78 / петък, 12 октомври 2018
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 9081829
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация