04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Опан за експлоатационен сезон 2015/2016г.“

Процедура номер: 3 / понеделник, 30 ноември 2015
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 700074
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация