04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Опан за експлоатационен сезон 2015/2016 г.“ Община Опан, обл. Стара Загора

Процедура номер: 34 / понеделник, 12 октомври 2015
Публична покана
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 00971-2015-0004
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация