04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Опан за експлоатационен сезон 2015/2016 г.“

Процедура номер: 2 / сряда, 21 октомври 2015
Публична покана
Състояние: Прекратена
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация