04101 / 22 60 opan@mail.bg

Заседание на Общински съвет Опан на 25.05.2016г. (сряда) от 10,00 часа в зала №15 на Община Опан при следния

На основание чл. 61, ал.1,  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Опан

СВИКВАМ:

Заседание на Общински съвет Опан на 25.05.2016г. (сряда) от 10,00 часа в зала №15 на Община Опан при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Финансов отчети на НЧ „Развитие – 1912г.“ с. Опан.

Вносител: Председател НЧ

 1. Финансов отчети на НЧ „Възраждане – 1928г.“ с. Бял извор.

Вносител: Председател НЧ

 1. Финансов отчети на НЧ „Пробуда – 1925г.“ с. Бяло поле.

Вносител: Председател НЧ

 1. Финансов отчети на НЧ „Димитър Ангелов – 1932г.“ с. В. Левски.

Вносител: Председател НЧ

 1. Финансов отчети на НЧ „Васил Левски – 1924г.“ с. Венец.

Вносител: Председател НЧ

 1. Финансов отчети на НЧ „Захарий Княжевски – 1931г.“ с. Княжевско.

Вносител: Председател НЧ

 1. Финансов отчети на НЧ „Саморазвитие – 1928г.“ с. Кравино.

Вносител: Председател НЧ

 1. Финансов отчети на НЧ „Христо Ботев – 1927г.“ с. Пъстрен.

Вносител: Председател НЧ

 1. Финансов отчети на НЧ „Самообразование – 1921г.“ с. Опан.

Вносител: Председател НЧ

 1. Финансов отчети на НЧ „Светлина – 1927г.“ с. Тракия.

Вносител: Председател НЧ

 1. Финансов отчети на НЧ „Даньо Василев – 1925г.“ с. Ястребово.

Вносител: Председател НЧ

 

 1. Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – ПОС.

Вносител: Кмет

 1. Прекратяване членството на Община Опан в РАО „Тракия“.

Вносител: Общински съветник

14.           Текущи.

 

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: ____/п/_________

                                                                                                    /инж. Р. Динева/

 

 

 

 

Забележка: Предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет Опан на основание чл. 24, ал. 3, т. 2 от ЗМСМА не се включва в дневния ред на основание становище на постоянната комисия като недопустимо до 30.06.2016г.

 

OPAC OK Solvit Дискриминация