04101 / 22 60 opan@mail.bg

Заповядайте в изцяло обновения уебсайт на Община Опан!

От новата година, сайтът на Община Опан беше изцяло обновен и вече може да бъде достъпен дори през мобилен телефон. Отзивчивият дизайн и функционалност са една от последните тенденции в уеб разработките в световен мащаб и осигуряват достъп до сайта през широк спектър устройства - както мобилни телефони и таблети, така и големи монитори и телевизори.

Адапртивността на сайта се изразява в това, че всички текстове и бутони са функционални и лесно четими, без да се налага допълнителна намеса от страна на потребителите, които да разпъват или намаляват текста. Интерфейсът включва и нови елементи достъпни чрез интеракции с докосване и приплъзване.

Други функционалности, заложени по обновения уебсайт са оптимизираната навигация и меню. То не просто е структурирано по лесен начин, но разполага и с адекватно графично оформление, включващо икони, бутони и снимки. 

Ообновената е формата за анкетиране на гражданите, а също така и календара за новини и събития. Гражданите могат се възползват и от улеснен достъп до публичните регистри, проверката за местни данъци и такси и други електронни услуги, които общината предлага.

С новата придобивка, Община Опан се надява да отговори подобаващо на съвременните тенденции за една европейска община - отворена към иновациите и мислеща в посока прозрачност и достъпност до информация.

OPAC OK Solvit Дискриминация