04101 / 22 60 opan@mail.bg

Заповеди

ЗАПОВЕД № 5/18.01.2010 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН ЗАПОВЕД № 5/18.01.2010 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11,ал.6 и…