04101 / 22 60 opan@mail.bg

Заповеди

Заповед 246/31.07.2020 г.

Преустановяване посещения в домовете на потребители на социалните услуги ,,Патронажна грижа" и ,,Механизъм лична помощ"

Заповед №213/17.06.2020

Отбелязване Денят на безопасността на движението по пътищата - 29 юни.