04101 / 22 60 opan@mail.bg

ЗАПОВЕД № 433/25.10.2016 г. 1. Определям стая № 19, ет. 2 в Общинска администрация Опан за помещение, в което да се съхраняват бюлетините, екземплярите от протоколите и останалите изборни книжа и материали за изборите

OPAC OK Solvit Дискриминация