04101 / 22 60 opan@mail.bg

ЗАПОВЕД №248 ОТ 11.09.2023г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ В ПЕРИОДА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КАМПАНИЯ (ОТ 0 ЧАСА НА 27.09.2023Г. ДО 24 ЧАСА НА 27.10.2023Г.)

OPAC OK Solvit Дискриминация