04101 / 22 60 opan@mail.bg

Заповед №044/12.02.2021г. на Кмета на община Опан за определяне на места за обявяване на избирателните списъци

OPAC OK Solvit Дискриминация