04101 / 22 60 opan@mail.bg

ЗАПОВЕД №055/16.02.2023 год. за определяне маста за поставяне на агитационни материали в периода на избирателната кампания (от 00:00 часа на 03.03.2023год., до 24:00 часа на 31.03.2023г.)

OPAC OK Solvit Дискриминация