04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Заповед № 265/05.11.2012г.

Процедура номер: 15 / петък, 15 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Активна
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация