04101 / 22 60 opan@mail.bg

Заместник кмет „Стопанска политика и хуманитарни дейности“

Дафинка Господинова заместник-кмет по „Стопанска политика и хуманитарни дейности“ 

Стая № 7, Етаж 2

Телефон: 04101/23 20

Електронна поща: d.gospodinova@opan.bg

       Отговаря за:

  1. Строителство, устройство и развитие на територията на общината и населените места в нея, благоустрояване и комунални дейности;
  2. Социални услуги и дейности;
  3. Здравеопазване;
  4. Европейски политики;
  5. Обществени поръчки;
  6. Спорт и младежки дейности;
OPAC OK Solvit Дискриминация