04101 / 22 60 opan@mail.bg

Заместник-кмет „Общинска собственост, обществен ред и сигурност“

Ивайло Митев - заместник кмет по "Общинска собственост, обществен ред и сигурност"

Стая № 11, Етаж 2

Отговаря за:

1. Общинска собственост;

2. Опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси;

3. Етнически и демографски въпроси;

4. Образование и култура;

5. Действията по защита на населението при бедствия, аварии и кризи, обществен ред и сигурност;

6. Осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по

    въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на

    територията на общината.

OPAC OK Solvit Дискриминация