04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ПИ) С ИДЕНТИФИКАТОР 53567.108.120, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА ОПАН, С.ОПАН ”

Процедура номер: 94 / понеделник, 01 юни 2020
Открита процедура
Състояние: Прекратена
Номер в АОП : 00971-2020-0024
Електронна преписка

Съгласно  Решение №578/16.07.2020г. по преписка №КЗК - 386/2020г., отменя като незаконосъобразно Решение Р-06/01.06.2020г. за откриване на процедурата   „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ПИ) С ИДЕНТИФИКАТОР 53567.108.120, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА ОПАН, С.ОПАН ”

 
Номер: 122 / вторник, 21 юли 2020

Файлове:

OPAC OK Solvit Дискриминация