04101 / 22 60 opan@mail.bg

Заседание на постоянните комисии на Общински съвет Опан на 26.01.2017г. (четвъртък) от 9,00 часа в зала №15 на Община Опан

Файлове:

Отчет за състоянието на общинската собственост.doc Отчет за състоянието на общинската собственост.doc
Програма за управление на ОС за 2017.docx Програма за управление на ОС за 2017.docx
Отчет МКБППМН-Опан 2016.docx Отчет МКБППМН-Опан 2016.docx
Отчет за получените командировъчни пари.docx Отчет за получените командировъчни пари.docx
Предложение - ОБС - 2017.doc Предложение - ОБС - 2017.doc
Приложение 1-ТБО-2017.xlsx Приложение 1-ТБО-2017.xlsx
Проект на решение 2017.doc Проект на решение 2017.doc
Доклад - приемане на бюджета.doc Доклад - приемане на бюджета.doc
Приложение 1 - приходи 2017.xls Приложение 1 - приходи 2017.xls
Приложение 2 - разходи 2017.xls Приложение 2 - разходи 2017.xls
Приложение 3 - капиталови разходи 2017.xls Приложение 3 - капиталови разходи 2017.xls
Приложение 4- заплати 2017.xls Приложение 4- заплати 2017.xls
Приложение 5 - списък служители 2017.doc Приложение 5 - списък служители 2017.doc
Приложение 6-Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от ЕС 2017 г._.xls Приложение 6-Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от ЕС 2017 г._.xls
Приложение 7-максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции.xls Приложение 7-максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции.xls
Приложение 8 - График разплащане - 2016.xls Приложение 8 - График разплащане - 2016.xls
Приложение 9 - Салдо - 2016.xls Приложение 9 - Салдо - 2016.xls
АБП ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2017 - 2019.xls АБП ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2017 - 2019.xls
Приложение 11 - Протокол ПОБС - 2017.docx Приложение 11 - Протокол ПОБС - 2017.docx
Отчет за изпълнение на интеграционните политики на Община Опан 2017-2.docx Отчет за изпълнение на интеграционните политики на Община Опан 2017-2.docx
План за действие за изпълнение на НС на РБ за ИР (2012-2020) на Община Опан 2017.docx План за действие за изпълнение на НС на РБ за ИР (2012-2020) на Община Опан 2017.docx
Общински план за младежта 2017.docx Общински план за младежта 2017.docx
Предложение Обединено училище.docx Предложение Обединено училище.docx
Предложение дарение на гориво за първо РУП.docx Предложение дарение на гориво за първо РУП.docx
OPAC OK Solvit Дискриминация