04101 / 22 60 opan@mail.bg

Заседание на постоянните комисии на Общински съвет Опан на 23.12.2016г. (петък) от 9,00 часа в зала №15 на Община Опан

Файлове:

akt_budjet_6_2016.doc akt_budjet_6_2016.doc
Pril_2_Akt_CEC_2016.xls Pril_2_Akt_CEC_2016.xls
Pril_3_Akt_CEC-6_2016.xls Pril_3_Akt_CEC-6_2016.xls
Предложение-акт.план-сметка ТБО_.docx Предложение-акт.план-сметка ТБО_.docx
PLAN-SMETKA-AKT._.xlsx PLAN-SMETKA-AKT._.xlsx
akt_budjet_5_2016.doc akt_budjet_5_2016.doc
Pril_1_Akt_5_2016.xls Pril_1_Akt_5_2016.xls
Pril_01_Akt_KR-2016.xls Pril_01_Akt_KR-2016.xls
Pril_2_Akt_6_2016.xls Pril_2_Akt_6_2016.xls
Предложение Наредба №1.docx Предложение Наредба №1.docx
Предложение-измен. на Наредба №7_m_.11_.docx Предложение-измен. на Наредба №7_m_.11_.docx
Proekt_Resenie_struktura_2017.doc Proekt_Resenie_struktura_2017.doc
Predl.rab_.zaplati-kmetove-2017_.doc Predl.rab_.zaplati-kmetove-2017_.doc
Предложение ПУП - ПР с. Ястребово - УПИ І кв_. 18_.doc Предложение ПУП - ПР с. Ястребово - УПИ І кв_. 18_.doc
Предложение ПУП - ПР с. Пъстрен - УПИ VІ кв_. 67_.doc Предложение ПУП - ПР с. Пъстрен - УПИ VІ кв_. 67_.doc
predlojenie_Trakia-POS.docx predlojenie_Trakia-POS.docx
predlojenie_Trakia-POS - prom.prednazn_.docx predlojenie_Trakia-POS - prom.prednazn_.docx
Предложение прекратяване на договор ТЕРАМИС.doc Предложение прекратяване на договор ТЕРАМИС.doc
predlojenie_ViK.docx predlojenie_ViK.docx
Предложение многопрофилна болница (2).docx Предложение многопрофилна болница (2).docx
Предложение Определяне представител МИГ.docx Предложение Определяне представител МИГ.docx
Определяне на представител  в състава на областния съвет.docx Определяне на представител в състава на областния съвет.docx
Предложение Читалища - Опан.docx Предложение Читалища - Опан.docx
Предложение Читалища - Средец.docx Предложение Читалища - Средец.docx
Предложение Читалища -Кравино.docx Предложение Читалища -Кравино.docx
Предложение Читалища -Княжевско.docx Предложение Читалища -Княжевско.docx
Предложение Читалища -Бяло поле.docx Предложение Читалища -Бяло поле.docx
Предложение Читалища - Венец.docx Предложение Читалища - Венец.docx
Предложение Читалища -Ястребово Д.Василев_.docx Предложение Читалища -Ястребово Д.Василев_.docx
Предложение Читалища -Ястребово Марко Ганчев.docx Предложение Читалища -Ястребово Марко Ганчев.docx
Предложение Читалища - Бял извор.docx Предложение Читалища - Бял извор.docx
Предложение Читалища -Пъстрен.docx Предложение Читалища -Пъстрен.docx
Предложение Читалища - Тракия.docx Предложение Читалища - Тракия.docx
Предложение Читалища - Васил Левски.docx Предложение Читалища - Васил Левски.docx
OPAC OK Solvit Дискриминация