04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 31.08.2022 г. ОТ 9,30 ЧАСА В ЗАЛА №15

Файлове:

т.1 Предложение за годишен отчет 2021г_._.pdf т.1 Предложение за годишен отчет 2021г_._.pdf
Доклад_2021. (2)_.doc Доклад_2021. (2)_.doc
Predl_Otchet_II tr._2021_.doc Predl_Otchet_II tr._2021_.doc
Pril_1_Otchet_2021 (2).xls Pril_1_Otchet_2021 (2).xls
Pril_2_Otchet_SES-3-KSF_2021 (2).xls Pril_2_Otchet_SES-3-KSF_2021 (2).xls
Pril_3_Otcet_KR_2021 (2).xlsx Pril_3_Otcet_KR_2021 (2).xlsx
Pril_4_Otchet_dalg_2021.xlsx Pril_4_Otchet_dalg_2021.xlsx
Protokol_Publ.obs_. (1)_.docx Protokol_Publ.obs_. (1)_.docx
т.2 Актуализация бюджет II тр_. (1)_.pdf т.2 Актуализация бюджет II тр_. (1)_.pdf
akt_budjet_2_2022 (3).doc akt_budjet_2_2022 (3).doc
Pril_1_Akt_2_2022 (1).xls Pril_1_Akt_2_2022 (1).xls
Pril_2_Akt_CEC_2_2022 (2).xls Pril_2_Akt_CEC_2_2022 (2).xls
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА (2).docx АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА (2).docx
т.3 Предложение отчет към 30_.06_.2022г_. тр_._.pdf т.3 Предложение отчет към 30_.06_.2022г_. тр_._.pdf
ob.zapis_II tr_._.doc ob.zapis_II tr_._.doc
Predl_Otchet_II tr._2021_.doc Predl_Otchet_II tr._2021_.doc
Predl_Otchet_II tr._2022 (1)_.doc Predl_Otchet_II tr._2022 (1)_.doc
Pril_1_Otchet II tr.2022 (1)_.xls Pril_1_Otchet II tr.2022 (1)_.xls
Pril_2_Otchet_SES-3-KSF_II tr.2022_.xls Pril_2_Otchet_SES-3-KSF_II tr.2022_.xls
Pril_3_Otcet_KR_2 tr._2022_.xlsx Pril_3_Otcet_KR_2 tr._2022_.xlsx
т.4 Обща численост и структура (1)_.pdf т.4 Обща численост и структура (1)_.pdf
т.5 Актуализация бюджет 2022г_. (1)_.pdf т.5 Актуализация бюджет 2022г_. (1)_.pdf
т.6 Предложение за прекратяване на собственост чрез покупко-прод_. (1)_.pdf т.6 Предложение за прекратяване на собственост чрез покупко-прод_. (1)_.pdf
Искане- Димо Иванов (1).pdf Искане- Димо Иванов (1).pdf
Нот.акт (1)_.pdf Нот.акт (1)_.pdf
АЧОС-01.08_. (1)_.pdf АЧОС-01.08_. (1)_.pdf
ДО-01.08_. (1)_.pdf ДО-01.08_. (1)_.pdf
Скица-01.08_. (1)_.pdf Скица-01.08_. (1)_.pdf
т.7 Промяна на начина на трайно ползване Ястребово  (1)_.pdf т.7 Промяна на начина на трайно ползване Ястребово (1)_.pdf
957 (1).pdf 957 (1).pdf
958 (1).pdf 958 (1).pdf
ПРОТОКОЛ ПРОМЯНА НА НТП с.ЯСТРЕБОВО (2)_.pdf ПРОТОКОЛ ПРОМЯНА НА НТП с.ЯСТРЕБОВО (2)_.pdf
скици-Ястребово-НТП (1).pdf скици-Ястребово-НТП (1).pdf
т.8 Продажба на имоти , включени в програма за управление_.pdf т.8 Продажба на имоти , включени в програма за управление_.pdf
ДО- XVI-2022.pdf ДО- XVI-2022.pdf
ДО XVII.pdf ДО XVII.pdf
т.9 Предложение за изработване на ПУП _.pdf т.9 Предложение за изработване на ПУП _.pdf
Техническо задание Скици и Акт за собсвеност (1).pdf Техническо задание Скици и Акт за собсвеност (1).pdf
т.10 Предложение за даване на мандат на кмета за дистанционна форма на работа (1)_.pdf т.10 Предложение за даване на мандат на кмета за дистанционна форма на работа (1)_.pdf
АС ВиК писмена обосновка.pdf АС ВиК писмена обосновка.pdf
11. Молба за финанс_. подопомагане  фут_.клуб  (1)_.pdf 11. Молба за финанс_. подопомагане фут_.клуб (1)_.pdf
т.12 Предложение за прекратяване на съсобственост (5)_.pdf т.12 Предложение за прекратяване на съсобственост (5)_.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация