04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 31.01.2024 г. ОТ 9,30 ЧАСА В ЗАЛА №15

Файлове:

т.1 Предл_. Актуализация бюджет 2023 _.pdf т.1 Предл_. Актуализация бюджет 2023 _.pdf
т. 1_.1-1 Актуализация капиталови разходи и бюджет приходи_.pdf т. 1_.1-1 Актуализация капиталови разходи и бюджет приходи_.pdf
т. 1_.1-21 Актуализация разходи_.pdf т. 1_.1-21 Актуализация разходи_.pdf
т. 1_.1-22 Актуализация разходи_.pdf т. 1_.1-22 Актуализация разходи_.pdf
т. 1_.1-3 Актуализация на разчета на сметките за средства от ЕС_.pdf т. 1_.1-3 Актуализация на разчета на сметките за средства от ЕС_.pdf
т.2 Предл_. Утвърждаване план-сметка битови отпадъци_.pdf т.2 Предл_. Утвърждаване план-сметка битови отпадъци_.pdf
т.2_.1 План-сметка_.pdf т.2_.1 План-сметка_.pdf
т.3 Предл_. обезпечаване дейностите по ЗУТ_.pdf т.3 Предл_. обезпечаване дейностите по ЗУТ_.pdf
т.4 Предл_. Приемане бюджет 2024_.pdf т.4 Предл_. Приемане бюджет 2024_.pdf
т.4_.1 Доклад_.pdf т.4_.1 Доклад_.pdf
т. 4_.2-1 Бюджет 2024г_. приходи_.pdf т. 4_.2-1 Бюджет 2024г_. приходи_.pdf
т. 4_.2-2 Бюджет 2024 разходи_.pdf т. 4_.2-2 Бюджет 2024 разходи_.pdf
т. 4_.2-3_.pdf т. 4_.2-3_.pdf
т. 4_.2-4 Приложение 7_.pdf т. 4_.2-4 Приложение 7_.pdf
т. 4_.2-5 Приложение от 8 до 14_.pdf т. 4_.2-5 Приложение от 8 до 14_.pdf
т. 4_.2-6 Протокол от публично обсъждане на бюджет 2024г_.pdf т. 4_.2-6 Протокол от публично обсъждане на бюджет 2024г_.pdf
т.5 Предл_. Програма за управление 2023-2027_.pdf т.5 Предл_. Програма за управление 2023-2027_.pdf
т.5_.1 Програма за управление_.pdf т.5_.1 Програма за управление_.pdf
т.6 Предл_. отчет общинска собственост 2023_.pdf т.6 Предл_. отчет общинска собственост 2023_.pdf
т.6_.1 Отчет общ_.собственост_.pdf т.6_.1 Отчет общ_.собственост_.pdf
т.7 Предл_. Приемане стратегия общинска собственост_.pdf т.7 Предл_. Приемане стратегия общинска собственост_.pdf
т.7_.1 Стратегия общинска собственост_.pdf т.7_.1 Стратегия общинска собственост_.pdf
т.8 Предл_. Приемане програма за имоти общ_.собсвеност_.pdf т.8 Предл_. Приемане програма за имоти общ_.собсвеност_.pdf
т.8_.1 Програма за управление и разпореждане с имоти ОС през 2024г_.pdf т.8_.1 Програма за управление и разпореждане с имоти ОС през 2024г_.pdf
т.9 Предл_.Промяна имоти Бял извор_.pdf т.9 Предл_.Промяна имоти Бял извор_.pdf
т.9_.1 Актове от 1028 до 1037_.pdf т.9_.1 Актове от 1028 до 1037_.pdf
т.10 Предл_. изработване ПУП Бяло поле_.pdf т.10 Предл_. изработване ПУП Бяло поле_.pdf
т.10_.1 Материали_.pdf т.10_.1 Материали_.pdf
т.11 Предл_.Изработване ПУП Бял извор кв_.47_.pdf т.11 Предл_.Изработване ПУП Бял извор кв_.47_.pdf
т.11_.1 Материали_.pdf т.11_.1 Материали_.pdf
т.12 Предл_. Изработване ПУП Бял извор кв_.30_.pdf т.12 Предл_. Изработване ПУП Бял извор кв_.30_.pdf
т.12_.1 Материали_.pdf т.12_.1 Материали_.pdf
т.13 Предл_. Изработване ПУП Средец_.pdf т.13 Предл_. Изработване ПУП Средец_.pdf
т.13_.1 Материали_.pdf т.13_.1 Материали_.pdf
т.14 Предл_. Мандат ВИК_.pdf т.14 Предл_. Мандат ВИК_.pdf
т.14_.1 Допълнително споразумение_.pdf т.14_.1 Допълнително споразумение_.pdf
т.15 Предл_. определяне представители ОбС в ОСНРБ_.pdf т.15 Предл_. определяне представители ОбС в ОСНРБ_.pdf
т.16 Предл_. определяне делегат в ОС на НСОРБ_.pdf т.16 Предл_. определяне делегат в ОС на НСОРБ_.pdf
т.17 Пред_. Отчет местна комисия_.pdf т.17 Пред_. Отчет местна комисия_.pdf
т.17_.1 Отчет_.pdf т.17_.1 Отчет_.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация