04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 30.09.2020 Г. ОТ 09,30 ЧАСА В ЗАЛА № 1

Файлове:

т. 1 - Предложение и материали - Годишен отчет-min_.pdf т. 1 - Предложение и материали - Годишен отчет-min_.pdf
т. 2 - Предложение и материали - Одобряване на средно-срочна прогноза-min_.pdf т. 2 - Предложение и материали - Одобряване на средно-срочна прогноза-min_.pdf
т. 4 - Предложение - Продажба на имот УПИ I, кв_. 117 с_. Бяло поле_.pdf т. 4 - Предложение - Продажба на имот УПИ I, кв_. 117 с_. Бяло поле_.pdf
т. 4 - Материали - Продабжа на имот УПИ I, кв_.117 с_. Бяло поле, община Опан_.pdf т. 4 - Материали - Продабжа на имот УПИ I, кв_.117 с_. Бяло поле, община Опан_.pdf
т. 5 - Предложение - Продажба на ПИ 87713_.49_.323 с_. Ястребово_.pdf т. 5 - Предложение - Продажба на ПИ 87713_.49_.323 с_. Ястребово_.pdf
т. 5 - Материали -  Продажба на ПИ 87713_.49_.323 с_. Ястребово_.pdf т. 5 - Материали - Продажба на ПИ 87713_.49_.323 с_. Ястребово_.pdf
т. 6 - Предложение - Продажба на имот съгл_. чл_. 35, ал_. 3 от ЗОС_.pdf т. 6 - Предложение - Продажба на имот съгл_. чл_. 35, ал_. 3 от ЗОС_.pdf
т. 6 - Материали - Продажба на имот съгл_. чл_. 35, ал_. 3 от ЗОС_.pdf т. 6 - Материали - Продажба на имот съгл_. чл_. 35, ал_. 3 от ЗОС_.pdf
т. 6 - Материали - АОС 657 от 23_.07_.2009г_.pdf т. 6 - Материали - АОС 657 от 23_.07_.2009г_.pdf
т. 6 - Материали - Продажба на имот съгл_. чл_. 35 ,ал_. 3 от ЗОС_.pdf т. 6 - Материали - Продажба на имот съгл_. чл_. 35 ,ал_. 3 от ЗОС_.pdf
т. 7 - Предложение - Уреждане на регулационни отношения_.pdf т. 7 - Предложение - Уреждане на регулационни отношения_.pdf
т. 7 - Материали - Уреждане на регулационни отношения_.pdf т. 7 - Материали - Уреждане на регулационни отношения_.pdf
т. 8 - Предложение - Промяна на характера на собствеността_.pdf т. 8 - Предложение - Промяна на характера на собствеността_.pdf
т. 8 - Материали - Промяна на характера на собствеността (2)_.pdf т. 8 - Материали - Промяна на характера на собствеността (2)_.pdf
т. 8 - Материали - Промяна на характера на собствеността_.pdf т. 8 - Материали - Промяна на характера на собствеността_.pdf
т. 8 - Материали - Промяна на характера на собствеността (3)_.pdf т. 8 - Материали - Промяна на характера на собствеността (3)_.pdf
т. 9 - Предложение и материали - Отчетни доклади на НЧ-min_.pdf т. 9 - Предложение и материали - Отчетни доклади на НЧ-min_.pdf
Изменение на Решение №96 по Протокол №9 от 19.08_.2020 г_._.pdf Изменение на Решение №96 по Протокол №9 от 19.08_.2020 г_._.pdf
т.3 Pril_1_Akt_KR_5_2020_.xls т.3 Pril_1_Akt_KR_5_2020_.xls
т.3 Pril_3_Akt_CEC_5_2020_.xls т.3 Pril_3_Akt_CEC_5_2020_.xls
т.3 АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА_.docx т.3 АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА_.docx
т.3 Прил_.2_.xls т.3 Прил_.2_.xls
Актуализация бюджет 2020.pdf Актуализация бюджет 2020.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация