04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 30.07.2019 Г. ОТ 10,00 ЧАСА В ЗАЛА № 15

Файлове:

Doklad_2018.doc Doklad_2018.doc
Protokol_Publ.obs_._.docx Protokol_Publ.obs_._.docx
Pril_4_Otcet_KR_2018.xls Pril_4_Otcet_KR_2018.xls
Pril_2_Otchet_SES-3-KSF_2018.xls Pril_2_Otchet_SES-3-KSF_2018.xls
Pril_3_Otchet_RA_2018.xls Pril_3_Otchet_RA_2018.xls
Pril_1_Otchet_2018.xls Pril_1_Otchet_2018.xls
Pril_5_Otchet_dalg_2018.xlsx Pril_5_Otchet_dalg_2018.xlsx
Предложение т.1 _.pdf Предложение т.1 _.pdf
Pril_2_Akt_CEC_3_2019.xls Pril_2_Akt_CEC_3_2019.xls
Pril_1_Akt_3_2019.xls Pril_1_Akt_3_2019.xls
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА.docx АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА.docx
Предложение т.2_.pdf Предложение т.2_.pdf
Analiz-KR.doc Analiz-KR.doc
Pril_2_Otshet SES-3-RA_2019.xls Pril_2_Otshet SES-3-RA_2019.xls
ob.zapis_ІI  tr_._.doc ob.zapis_ІI tr_._.doc
Pril_2_Otchet_SES-3-KSF_2019.xls Pril_2_Otchet_SES-3-KSF_2019.xls
Pril_3_Otcet_KR_2019.xls Pril_3_Otcet_KR_2019.xls
Pril_1_Otchet  30.06_.2019_.xls Pril_1_Otchet 30.06_.2019_.xls
Предложение т.3_.pdf Предложение т.3_.pdf
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА.docx АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА.docx
Pril_3_Akt_CEC_4_2019.xls Pril_3_Akt_CEC_4_2019.xls
Pril_1_Akt_KR_4_2019.xls Pril_1_Akt_KR_4_2019.xls
Предложение т.4_.pdf Предложение т.4_.pdf
Pril_2_Akt_4_2019.xls Pril_2_Akt_4_2019.xls
Предложение т.5_.pdf Предложение т.5_.pdf
Заявление за съгласие.pdf Заявление за съгласие.pdf
Предложение т.9_.pdf Предложение т.9_.pdf
Скица на поземлен имот.pdf Скица на поземлен имот.pdf
предложение т.8_.pdf предложение т.8_.pdf
предложение т.7_.pdf предложение т.7_.pdf
Резюме доклад.pdf Резюме доклад.pdf
Заявление.pdf Заявление.pdf
Предложение т.6_.pdf Предложение т.6_.pdf
Искане.pdf Искане.pdf
Предложение  т.11_.pdf Предложение т.11_.pdf
годишен план.pdf годишен план.pdf
Предложение т.10_.pdf Предложение т.10_.pdf
Предложение т.12_.pdf Предложение т.12_.pdf
Предложение т.13_.pdf Предложение т.13_.pdf
Предложение т.14_.pdf Предложение т.14_.pdf
Предложение т.16_.pdf Предложение т.16_.pdf
Предложение т.15_.pdf Предложение т.15_.pdf
prilozhenie_1_a.doc prilozhenie_1_a.doc
prilozhenie_3_a.doc prilozhenie_3_a.doc
prilozhenie_2_a.doc prilozhenie_2_a.doc
prilozhenie_4_a.docx prilozhenie_4_a.docx
заповед т.18_.pdf заповед т.18_.pdf
Предложение т.18_.pdf Предложение т.18_.pdf
prilozhenie_5_0.docx prilozhenie_5_0.docx
списък т.18_.pdf списък т.18_.pdf
Писмо .pdf Писмо .pdf
писмо 1.pdf писмо 1.pdf
Към предложението.pdf Към предложението.pdf
Писмо нова точка.pdf Писмо нова точка.pdf
Предложение №17.pdf Предложение №17.pdf
Предложение.pdf Предложение.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация