04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 30.03.2022 г. ОТ 9,30 ЧАСА В ЗАЛА №1

Файлове:

т.1_.Предложение за Наредба №5_.doc т.1_.Предложение за Наредба №5_.doc
т.2_.1_.Приложение №1_.docx т.2_.1_.Приложение №1_.docx
т.2_.Предложение  Наредба №2_.doc т.2_.Предложение Наредба №2_.doc
т. 3_.pdf т. 3_.pdf
puo-opan-analiz.docx puo-opan-analiz.docx
puo-opan.docx puo-opan.docx
т.4_.Предл_.-Изменение и допълнение на Програма 2022г_._.docx т.4_.Предл_.-Изменение и допълнение на Програма 2022г_._.docx
т.5_.Предложение продажба имоти с_.ОПАН_.docx т.5_.Предложение продажба имоти с_.ОПАН_.docx
т.5_.1_.ДО-1_.pdf т.5_.1_.ДО-1_.pdf
т.5_.3_.Скица_.pdf т.5_.3_.Скица_.pdf
т.5_.2_. Акт за собственост_.pdf т.5_.2_. Акт за собственост_.pdf
УПИ IX-591, кв. 45 с площ 13_.946 кв_.м_. в с_. Опан_.pdf УПИ IX-591, кв. 45 с площ 13_.946 кв_.м_. в с_. Опан_.pdf
т.6_.1_.Инвест_. предложение_.pdf т.6_.1_.Инвест_. предложение_.pdf
Скица № 163-08.03_.2022г_.pdf Скица № 163-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 941.pdf Акт за собственост № 941.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Скица № 169-10.03_.2022г_.pdf Скица № 169-10.03_.2022г_.pdf
Акт за собственост № 947 Опан.pdf Акт за собственост № 947 Опан.pdf
Скица № 165-08.03_.2022г_.pdf Скица № 165-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 815.pdf Акт за собственост № 815.pdf
т.7_.1_.Инвест_. предложение_.pdf т.7_.1_.Инвест_. предложение_.pdf
Скица № 131-08.03_.2022г_.pdf Скица № 131-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 931.pdf Акт за собственост № 931.pdf
Скица № 132-08.03_.2022г_.pdf Скица № 132-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 932.pdf Акт за собственост № 932.pdf
Скица № 133-08.03_.2022г_.pdf Скица № 133-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 933.pdf Акт за собственост № 933.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Скица № 134-08.03_.2022г_.pdf Скица № 134-08.03_.2022г_.pdf
Акт за собственост № 934.pdf Акт за собственост № 934.pdf
Скица № 139-08.03_.2022г_.pdf Скица № 139-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 939.pdf Акт за собственост № 939.pdf
Скица № 135-08.03_.2022г_.pdf Скица № 135-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 935.pdf Акт за собственост № 935.pdf
Скица № 136-08.03_.2022г_._.pdf Скица № 136-08.03_.2022г_._.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 936.pdf Акт за собственост № 936.pdf
Скица № 137-08.03_.2022г_.pdf Скица № 137-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 937.pdf Акт за собственост № 937.pdf
Скица № 138-08.03_.2022г_.pdf Скица № 138-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 938.pdf Акт за собственост № 938.pdf
Скица № 140-08.03_.2022г_.pdf Скица № 140-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 940.pdf Акт за собственост № 940.pdf
Акт за собственост № 925.pdf Акт за собственост № 925.pdf
Скица № 141-08.03_.2022г_.pdf Скица № 141-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Скица № 142-08.03_.2022г_.pdf Скица № 142-08.03_.2022г_.pdf
данъчна оценка.pdf данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 926.pdf Акт за собственост № 926.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Скица № 143-08.03_.2022г_.pdf Скица № 143-08.03_.2022г_.pdf
Акт за собственост № 927.pdf Акт за собственост № 927.pdf
Скица № 146-08.03_.2022г_.pdf Скица № 146-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 930.pdf Акт за собственост № 930.pdf
Скица № 144-08.03_.2022г_.pdf Скица № 144-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 928.pdf Акт за собственост № 928.pdf
Скица № 145-08.03_.2022г_.pdf Скица № 145-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 929.pdf Акт за собственост № 929.pdf
Скица № 147-08.03_.2022г_.pdf Скица № 147-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 909.pdf Акт за собственост № 909.pdf
Скица № 148-08.03_.2022г_.pdf Скица № 148-08.03_.2022г_.pdf
Акт за собственост № 910.pdf Акт за собственост № 910.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Скица № 149-08.03_.2022г_.pdf Скица № 149-08.03_.2022г_.pdf
Акт за собственост № 911.pdf Акт за собственост № 911.pdf
Скица № 150-08.03_.2022г_.pdf Скица № 150-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 912.pdf Акт за собственост № 912.pdf
Скица № 151-08.03_.2022г_.pdf Скица № 151-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 913.pdf Акт за собственост № 913.pdf
Скица № 152-08.03_.2022г_.pdf Скица № 152-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 914.pdf Акт за собственост № 914.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Скица № 153-08.03_.2022г_.pdf Скица № 153-08.03_.2022г_.pdf
Акт за собственост № 915.pdf Акт за собственост № 915.pdf
Скица № 154-08.03_.2022г_.pdf Скица № 154-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 916.pdf Акт за собственост № 916.pdf
Скица № 155-08.03_.2022г_.pdf Скица № 155-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 917.pdf Акт за собственост № 917.pdf
Скица № 156-08.03_.2022г_.pdf Скица № 156-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 918.pdf Акт за собственост № 918.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Скица № 157-08.03_.2022г_.pdf Скица № 157-08.03_.2022г_.pdf
Акт за собственост № 919.pdf Акт за собственост № 919.pdf
Скица № 158-08.03_.2022г_.pdf Скица № 158-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 920.pdf Акт за собственост № 920.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Скица № 159-08.03_.2022г_.pdf Скица № 159-08.03_.2022г_.pdf
Акт за собственост № 921.pdf Акт за собственост № 921.pdf
Скица № 160-08.03_.2022г_.pdf Скица № 160-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 922.pdf Акт за собственост № 922.pdf
Скица № 161-08.03_.2022г_.pdf Скица № 161-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 923.pdf Акт за собственост № 923.pdf
Скица № 162-08.03_.2022г_.pdf Скица № 162-08.03_.2022г_.pdf
Данъчна оценка.pdf Данъчна оценка.pdf
Акт за собственост № 924.pdf Акт за собственост № 924.pdf
т.8_.Предл_. БЕЗВЪЗМЕЗДНО-Средец_.doc т.8_.Предл_. БЕЗВЪЗМЕЗДНО-Средец_.doc
т.8_.2_.Скица- Спортен терен с_.Средец_.pdf т.8_.2_.Скица- Спортен терен с_.Средец_.pdf
т.8_.3_.АЧОС №842- Спортен терен с_.Средец_.pdf т.8_.3_.АЧОС №842- Спортен терен с_.Средец_.pdf
т.8_.1_.ИСКАНЕ- Спортен терен с_.Средец_.pdf т.8_.1_.ИСКАНЕ- Спортен терен с_.Средец_.pdf
т.8_.4_.Актуално състояние_.pdf т.8_.4_.Актуално състояние_.pdf
т.9_. Предл_. Уреж_. регулационни отнош_.с_.Б_.извор_.doc т.9_. Предл_. Уреж_. регулационни отнош_.с_.Б_.извор_.doc
т.9_.1_.Молба_.pdf т.9_.1_.Молба_.pdf
т.9_.2_. ДО_.pdf т.9_.2_. ДО_.pdf
т.9_.3_.СКИЦА_.pdf т.9_.3_.СКИЦА_.pdf
т.9_.4_.Нот_.акт_.pdf т.9_.4_.Нот_.акт_.pdf
17 кв.м придовоеми от улица с о_.т_.22-о_.т_.20 към УПИ VI-65 по ПУП на с_. Бял извор_.pdf 17 кв.м придовоеми от улица с о_.т_.22-о_.т_.20 към УПИ VI-65 по ПУП на с_. Бял извор_.pdf
т.10_.Предл_.-ВиК инвестиции 2021г_.docx т.10_.Предл_.-ВиК инвестиции 2021г_.docx
т.10_.1_.-ВиК инвестиции_.pdf т.10_.1_.-ВиК инвестиции_.pdf
т.11_.Предложение - водоизточник Бяло поле_.docx т.11_.Предложение - водоизточник Бяло поле_.docx
т.11_.4_. Характеристика на имот-Бяло Поле_.pdf т.11_.4_. Характеристика на имот-Бяло Поле_.pdf
т.11_.3_. Скица Бяло поле_.pdf т.11_.3_. Скица Бяло поле_.pdf
т.11_.1_.Писмо-ВиК-Бяло поле_.pdf т.11_.1_.Писмо-ВиК-Бяло поле_.pdf
т.11_.2_. Акт за собственост_.pdf т.11_.2_. Акт за собственост_.pdf
т.12_. Предл_.-Даване на мандат на Кмета на община Опан3_.docx т.12_. Предл_.-Даване на мандат на Кмета на община Опан3_.docx
т.12_.1_.Писмо ВиК Асоциация_.pdf т.12_.1_.Писмо ВиК Асоциация_.pdf
т.13_.Предл_. Определяне на представител на Община Опан в АРИР Стара Загора_._.doc т.13_.Предл_. Определяне на представител на Община Опан в АРИР Стара Загора_._.doc
т.13_.1_.АРИР_.pdf т.13_.1_.АРИР_.pdf
Допълнително предложение.doc Допълнително предложение.doc
т.14_.Предл_. Отчети на НЧ_.doc т.14_.Предл_. Отчети на НЧ_.doc
т. 6_.pdf т. 6_.pdf
т. 7_.pdf т. 7_.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация