04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 29.04.2020 Г. ОТ 10,00 ЧАСА В ЗАЛА № 1

Файлове:

т.10 Молба Васил Пейков Василев_.pdf т.10 Молба Васил Пейков Василев_.pdf
т.1 Актуализация на бюджет 2020, 3-месечие_.pdf т.1 Актуализация на бюджет 2020, 3-месечие_.pdf
т.2 Актуализация на бюджет 2020 - годишен_.pdf т.2 Актуализация на бюджет 2020 - годишен_.pdf
т.3 Допълнение на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г_._.pdf т.3 Допълнение на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г_._.pdf
т.11 Отпускане на еднократна помощ_.pdf т.11 Отпускане на еднократна помощ_.pdf
т.7 План за действие на общинските концесии 2020г_._.pdf т.7 План за действие на общинските концесии 2020г_._.pdf
т.4 Делба на имот 000321 с_. Ястребово_.pdf т.4 Делба на имот 000321 с_. Ястребово_.pdf
т.6 Годишен план за дейностите за подкрепа  за личностно развитие_.pdf т.6 Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие_.pdf
т.2 Предложение - Актуализация на бюджет 2020 - годишен_.pdf т.2 Предложение - Актуализация на бюджет 2020 - годишен_.pdf
т.9 Молба от Коста Костадинов Желев_.pdf т.9 Молба от Коста Костадинов Желев_.pdf
т.6 Предложение - Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие_.pdf т.6 Предложение - Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие_.pdf
т.4 Предложение- Делба на имот в с_. Ястребово_.pdf т.4 Предложение- Делба на имот в с_. Ястребово_.pdf
т.8 Предложение - Отпускане на финансови помощи_.pdf т.8 Предложение - Отпускане на финансови помощи_.pdf
т.3 Предложение - Допълнение на Програма за за управление и разпоре_.pdf т.3 Предложение - Допълнение на Програма за за управление и разпоре_.pdf
т.5 Предложение - Кандидатстване с проектно предложение - Патронажн_.pdf т.5 Предложение - Кандидатстване с проектно предложение - Патронажн_.pdf
т.4 Удостоверение_.pdf т.4 Удостоверение_.pdf
т.8 Отпускане на финансова помощ_.pdf т.8 Отпускане на финансова помощ_.pdf
т.7 Предложение - План за действие на концесиите на Община Опан_.pdf т.7 Предложение - План за действие на концесиите на Община Опан_.pdf
т.1 Предложение - Актуализация на бюджет 3-мес_._.pdf т.1 Предложение - Актуализация на бюджет 3-мес_._.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация