04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 29.03.2023 г. В ЗАЛА №1, ЕТ.I

Файлове:

т.1 Приемане анализ за социални услуги_.pdf т.1 Приемане анализ за социални услуги_.pdf
т. 1_.1 Анализ за социалните услуги_.pdf т. 1_.1 Анализ за социалните услуги_.pdf
т. 1_.2 Предложение за планиране на социални услуги_.pdf т. 1_.2 Предложение за планиране на социални услуги_.pdf
т.2 Предложение делба имот с_.Опан_.pdf т.2 Предложение делба имот с_.Опан_.pdf
2.1 Обяснителна записка_.pdf 2.1 Обяснителна записка_.pdf
т.2_.2 Акт № 983 и № 837_.pdf т.2_.2 Акт № 983 и № 837_.pdf
т.2_.3 Скици_.pdf т.2_.3 Скици_.pdf
т. 2_.4 Удостоверения_.pdf т. 2_.4 Удостоверения_.pdf
т.3 Предложение делба имот с_.Ястребово_.pdf т.3 Предложение делба имот с_.Ястребово_.pdf
т.3_.1 Обяснителна записка_.pdf т.3_.1 Обяснителна записка_.pdf
т.3_.2 Акт № 979_.pdf т.3_.2 Акт № 979_.pdf
т.3_.3 Скици_.pdf т.3_.3 Скици_.pdf
т.3_.4 Удостоверения_.pdf т.3_.4 Удостоверения_.pdf
т.4 Предложение  промяна НТП с_.Средец_.pdf т.4 Предложение промяна НТП с_.Средец_.pdf
т.4_.1 Писмо РИОСВ_.pdf т.4_.1 Писмо РИОСВ_.pdf
т.4_.2 Протоколи, скици_.pdf т.4_.2 Протоколи, скици_.pdf
т.4_.3 Акт №974 и № 975 _.pdf т.4_.3 Акт №974 и № 975 _.pdf
т.5 Предложение съгласие за учредяване право строеж Столетово_.pdf т.5 Предложение съгласие за учредяване право строеж Столетово_.pdf
5.1 Заявление_.pdf 5.1 Заявление_.pdf
т.6 Предложение издаване разрешително_.pdf т.6 Предложение издаване разрешително_.pdf
т.6_.1 Удостоверение, скици_.pdf т.6_.1 Удостоверение, скици_.pdf
т.7 Предложение общо събрание УМБАЛ Ст_.Загора_.pdf т.7 Предложение общо събрание УМБАЛ Ст_.Загора_.pdf
т.7_.1 Писмо_.pdf т.7_.1 Писмо_.pdf
т.8 Заявление еднократна помощ Илия Недков_.pdf т.8 Заявление еднократна помощ Илия Недков_.pdf
т.9 Предложение промяна НТП Б_. извор_.pdf т.9 Предложение промяна НТП Б_. извор_.pdf
т.9_.1 Становище РИОСВ-с_.Бял извор_.pdf т.9_.1 Становище РИОСВ-с_.Бял извор_.pdf
т.9_.2 Скици -с_.Бял извор_.pdf т.9_.2 Скици -с_.Бял извор_.pdf
т.9_.3 Актове_.pdf т.9_.3 Актове_.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация