04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 28.07.2021 Г. ОТ 09,30 ЧАСА В ЗАЛА № 1

Файлове:

т.1 - Предложениея - Актуализация на бюджета на Община Опан към 30_.06_.2021г_._.pdf т.1 - Предложениея - Актуализация на бюджета на Община Опан към 30_.06_.2021г_._.pdf
т.1 - Материали - Актуализация на бюджета на Община Опан към 30_.06_.2021г_.-compressed_.pdf т.1 - Материали - Актуализация на бюджета на Община Опан към 30_.06_.2021г_.-compressed_.pdf
т.2 - Предложение - Актуализация на бюджета на Община Опан за 2021г_._.pdf т.2 - Предложение - Актуализация на бюджета на Община Опан за 2021г_._.pdf
т.2 -Материали - Актъализация на бюджета на Община Опан за 2021 г_.-compressed_.pdf т.2 -Материали - Актъализация на бюджета на Община Опан за 2021 г_.-compressed_.pdf
т.3 -Предложение -Изменение на Наредба за условияа и реда за отп_.pdf т.3 -Предложение -Изменение на Наредба за условияа и реда за отп_.pdf
т.4 - Материали -Приемане на План за действие на община Опан в изпълнение на Областна стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,_.pdf т.4 - Материали -Приемане на План за действие на община Опан в изпълнение на Областна стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,_.pdf
т.5 -Предложение -Включване на ОУ Христо Ботев с_.Опан в списъка_.pdf т.5 -Предложение -Включване на ОУ Христо Ботев с_.Опан в списъка_.pdf
т.6 - Предложение - Включване на ДГ Изворче в списъка на защитените ДГ_.pdf т.6 - Предложение - Включване на ДГ Изворче в списъка на защитените ДГ_.pdf
т.7 - Материали - Приготвяне на храна за ученици от ОУ Христо Ботев_.pdf т.7 - Материали - Приготвяне на храна за ученици от ОУ Христо Ботев_.pdf
т.7 - Предложение - Приготвяне на храна за ученици от ОУ Христо Ботев_.pdf т.7 - Предложение - Приготвяне на храна за ученици от ОУ Христо Ботев_.pdf
т.8 - Предложение -  Допълване на Програма за управление и разпо_.pdf т.8 - Предложение - Допълване на Програма за управление и разпо_.pdf
т.9 - Материали - Изменение и допълнение на Решение на ОбС-Опан_.pdf т.9 - Материали - Изменение и допълнение на Решение на ОбС-Опан_.pdf
т.9 - Предложение - Изменение и допълнение на Решение на ОбС-Опан_.pdf т.9 - Предложение - Изменение и допълнение на Решение на ОбС-Опан_.pdf
т.10 - Материали - Промяна на НТП_.pdf т.10 - Материали - Промяна на НТП_.pdf
т.10 - Предложение - Промяна на НТП_.pdf т.10 - Предложение - Промяна на НТП_.pdf
т.11 - Материали - Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП с_. Опан_.pdf т.11 - Материали - Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП с_. Опан_.pdf
т.11 - Предложение - Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП с_. Опан_.pdf т.11 - Предложение - Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП с_. Опан_.pdf
т.12 - Материали - Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП с_. Бяло поле_.pdf т.12 - Материали - Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП с_. Бяло поле_.pdf
т.12 - Предложение - Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП с_. Бяло поле_.pdf т.12 - Предложение - Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП с_. Бяло поле_.pdf
т.13 - Материали - Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП с_. Ястребово_.pdf т.13 - Материали - Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП с_. Ястребово_.pdf
т.13 - Предложение - Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП с_. Ястребово_.pdf т.13 - Предложение - Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП с_. Ястребово_.pdf
т.14 - Материали - Уреждане на регулационни отношение_ с_.Ястребово_.pdf т.14 - Материали - Уреждане на регулационни отношение_ с_.Ястребово_.pdf
т.14 - Предложение - Уреждане на регулационни отношение_ с_.Ястребово_.pdf т.14 - Предложение - Уреждане на регулационни отношение_ с_.Ястребово_.pdf
т.15 - Материали - Уреждане на регулационни отношения_с_.Пъстрен_.pdf т.15 - Материали - Уреждане на регулационни отношения_с_.Пъстрен_.pdf
т.15 - Предложение - Уреждане на регулационни отношения_с_.Пъстрен_.pdf т.15 - Предложение - Уреждане на регулационни отношения_с_.Пъстрен_.pdf
т.16 - Материали - Уреждане на регулационни отношение_ с_.Средец_.pdf т.16 - Материали - Уреждане на регулационни отношение_ с_.Средец_.pdf
т.16 - Предложение - Уреждане на регулационни отношение_ с_.Средец_.pdf т.16 - Предложение - Уреждане на регулационни отношение_ с_.Средец_.pdf
т.17 - Материали - Даване на мандат на Кмета на община Опан за участие и гласуване в общото събрание на Асоциацията по ВиК_.pdf т.17 - Материали - Даване на мандат на Кмета на община Опан за участие и гласуване в общото събрание на Асоциацията по ВиК_.pdf
т.17 Предложение - Даване на мандат на Кмета на община Опан за участие и гласуване в общото събрание на Асоциацията по ВиК_.pdf т.17 Предложение - Даване на мандат на Кмета на община Опан за участие и гласуване в общото събрание на Асоциацията по ВиК_.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация