04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 28.04.2023 г. ОТ 9,30 ЧАСА В ЗАЛА №15

Файлове:

т.1 Предложение отчет 2022 г_.pdf т.1 Предложение отчет 2022 г_.pdf
т.1_.1 Доклад отчет_.pdf т.1_.1 Доклад отчет_.pdf
т.1_.2-1 Приложение 1 отчет_.pdf т.1_.2-1 Приложение 1 отчет_.pdf
т.1_.2-2 Приложение 1 отчет_.pdf т.1_.2-2 Приложение 1 отчет_.pdf
т.1_.2-3 Приложение 1 отчет_.pdf т.1_.2-3 Приложение 1 отчет_.pdf
т.1_.2-4 Приложение 1 отчет_.pdf т.1_.2-4 Приложение 1 отчет_.pdf
т.1_.3 Приложение 2 отчет_.pdf т.1_.3 Приложение 2 отчет_.pdf
т.1_.4 Приложение 3 отчет_.pdf т.1_.4 Приложение 3 отчет_.pdf
т.1_.5 Приложение 4 отчет_.pdf т.1_.5 Приложение 4 отчет_.pdf
т.1_.6 Протокол обсъждане отчет_.pdf т.1_.6 Протокол обсъждане отчет_.pdf
т.2 Предложение Наредба 7_.pdf т.2 Предложение Наредба 7_.pdf
т.3 Предложение даване мандат ВИК_.pdf т.3 Предложение даване мандат ВИК_.pdf
т.3_.1 Писмо ВИК_.pdf т.3_.1 Писмо ВИК_.pdf
т.4 Предложение отмяна Решение 376_.pdf т.4 Предложение отмяна Решение 376_.pdf
т.4_.1 Заповед Обл_. управител_.pdf т.4_.1 Заповед Обл_. управител_.pdf
т.5 Предложение отчет читалища (1)_.pdf т.5 Предложение отчет читалища (1)_.pdf
т.5_.1 Материали читалища (1)_.pdf т.5_.1 Материали читалища (1)_.pdf
т.5_.2 Материали читалища (1)_.pdf т.5_.2 Материали читалища (1)_.pdf
т.5_.3 Материали читалища_.pdf т.5_.3 Материали читалища_.pdf
т.6 Предложение ПУП Пъстрен_.pdf т.6 Предложение ПУП Пъстрен_.pdf
т.6_.1Заявление,скици Акт №378_.pdf т.6_.1Заявление,скици Акт №378_.pdf
т.6_.2 Задание за проектиране_.pdf т.6_.2 Задание за проектиране_.pdf
т.7 Предложение допълнение Програма 2023_.pdf т.7 Предложение допълнение Програма 2023_.pdf
т.7_.1 Скици Акт № 585_.pdf т.7_.1 Скици Акт № 585_.pdf
т.8 Предложение продажба Пъстрен_.pdf т.8 Предложение продажба Пъстрен_.pdf
т.8_.1 Удостоверение _.pdf т.8_.1 Удостоверение _.pdf
т.8_.2 Скица АКТ № 1004_.pdf т.8_.2 Скица АКТ № 1004_.pdf
т.9 Предложение промяна Средец_.pdf т.9 Предложение промяна Средец_.pdf
т.9_.1 Скици_.pdf т.9_.1 Скици_.pdf
т.9_.2 Акт №1009 Акт №1010_.pdf т.9_.2 Акт №1009 Акт №1010_.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация