04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 28.02.2024 г. ОТ 9,30 ЧАСА В ЗАЛА №15

Файлове:

т.1 Приемане програма енергийна ефективност (1)_.pdf т.1 Приемане програма енергийна ефективност (1)_.pdf
т.1_.1 Програма за енергийна ефективност 2024-2027г_._.docx т.1_.1 Програма за енергийна ефективност 2024-2027г_._.docx
т.2 Приемане Общ_.план за младежта_.pdf т.2 Приемане Общ_.план за младежта_.pdf
т.2_.1 План за младежта (2)_.pdf т.2_.1 План за младежта (2)_.pdf
т.3 Одобряване годишен отчет концесии 2023 (1)_.pdf т.3 Одобряване годишен отчет концесии 2023 (1)_.pdf
т.3_.1 Отчет концесии_.pdf т.3_.1 Отчет концесии_.pdf
т.4 Допълване програма за управление ОС_.pdf т.4 Допълване програма за управление ОС_.pdf
т.5 Отдаване под наем имоти вкл_. в Програмата_.pdf т.5 Отдаване под наем имоти вкл_. в Програмата_.pdf
т. 5_.1 Петно за преместваемо съоръжение Ястребово_.pdf т. 5_.1 Петно за преместваемо съоръжение Ястребово_.pdf
т. 5_.2_.1 Актове от № 1038 до № 1040, скици_.pdf т. 5_.2_.1 Актове от № 1038 до № 1040, скици_.pdf
т. 5_.2_.2  Актове от № 1041 до № 1043, скици_.pdf т. 5_.2_.2 Актове от № 1041 до № 1043, скици_.pdf
т. 6 Предложение за продажба имоти вкл_. в Програмата_.pdf т. 6 Предложение за продажба имоти вкл_. в Програмата_.pdf
т.6_.1 Актове от № 1007 до № 945, скици, ДО_.pdf т.6_.1 Актове от № 1007 до № 945, скици, ДО_.pdf
т.6_.2 Актове от № 1044 до № 1048, скици ДО _.pdf т.6_.2 Актове от № 1044 до № 1048, скици ДО _.pdf
т. 6_.3_.1 Актове от № 48 до № 1053, скици ДО_.pdf т. 6_.3_.1 Актове от № 48 до № 1053, скици ДО_.pdf
т. 6_.3_.2  Актове от № 1054 до № 1055, скици ДО_.pdf т. 6_.3_.2 Актове от № 1054 до № 1055, скици ДО_.pdf
т.6_.4 Актове от № 1056 до № 1063, скици_.pdf т.6_.4 Актове от № 1056 до № 1063, скици_.pdf
т.6_.5 Актове № 1064 до № 1074_compressed (1)_.pdf т.6_.5 Актове № 1064 до № 1074_compressed (1)_.pdf
т.6_.6 Актове № 1075 до № 1085_compressed_.pdf т.6_.6 Актове № 1075 до № 1085_compressed_.pdf
т.6_.7 Актове № 1086 до № 1096_compressed_.pdf т.6_.7 Актове № 1086 до № 1096_compressed_.pdf
т.6_.8 Актове № 1097 до № 1105_compressed_.pdf т.6_.8 Актове № 1097 до № 1105_compressed_.pdf
т. 7 Отчитане и приемане на инвестиции ВиК_.pdf т. 7 Отчитане и приемане на инвестиции ВиК_.pdf
т. 8 Отчет общ програма възобновяеми източници_.docx т. 8 Отчет общ програма възобновяеми източници_.docx
т. 9 Приемане план заседание общ съвет_.pdf т. 9 Приемане план заседание общ съвет_.pdf
т. 10 Предложение път Венец_.pdf т. 10 Предложение път Венец_.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация