04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 27.07.2022 г. ОТ 9,30 ЧАСА В ЗАЛА №15

Файлове:

т.1 Включване на детска градина Изворче в списъка на защитени детски градини и в списъка на средищни детски градини_.pdf т.1 Включване на детска градина Изворче в списъка на защитени детски градини и в списъка на средищни детски градини_.pdf
т.2 Включване на ОУ Хр_.Ботев в списъка на средищните училища и списъка на защитените училища_.pdf т.2 Включване на ОУ Хр_.Ботев в списъка на средищните училища и списъка на защитените училища_.pdf
т.3 допускане на изключение от минималния брой ученици и сливане на класове за 2022-2023_.pdf т.3 допускане на изключение от минималния брой ученици и сливане на класове за 2022-2023_.pdf
т.3_.1 Писмо_.pdf т.3_.1 Писмо_.pdf
т.4 Превоз на деца и ученици по четири маршрута в общината за собствена сметка за учебната 2022-2023г_.pdf т.4 Превоз на деца и ученици по четири маршрута в общината за собствена сметка за учебната 2022-2023г_.pdf
т.5 Приготвяне на храна за учениците в ДСП за 2022-2023_.pdf т.5 Приготвяне на храна за учениците в ДСП за 2022-2023_.pdf
т.5_.1 Писмо_.pdf т.5_.1 Писмо_.pdf
т.6 Разрешаване изработването но ПУП м_.Новите лозя с_.Ястребово (1)_.pdf т.6 Разрешаване изработването но ПУП м_.Новите лозя с_.Ястребово (1)_.pdf
т.7 Разрешаване изработването на ПУП на с_.Пъстрен_.pdf т.7 Разрешаване изработването на ПУП на с_.Пъстрен_.pdf
т.8 Прекратяване на съсобственост чрез покупко-продажба_.pdf т.8 Прекратяване на съсобственост чрез покупко-продажба_.pdf
т.8_.1_.АС- Бял извор - 956_.pdf т.8_.1_.АС- Бял извор - 956_.pdf
т.8_.2_.АС-Бял извор - 955_.pdf т.8_.2_.АС-Бял извор - 955_.pdf
т.8_.3_.Дан_.Оценка-2 бр_. - Бял извор_.pdf т.8_.3_.Дан_.Оценка-2 бр_. - Бял извор_.pdf
т.8_.4_.Скици -2 бр_. - Бял извор_.pdf т.8_.4_.Скици -2 бр_. - Бял извор_.pdf
т.9 Продажба на имот -общ_.собственост, включен в програма за управление с имоти общ_.собственост_.pdf т.9 Продажба на имот -общ_.собственост, включен в програма за управление с имоти общ_.собственост_.pdf
т.9_.1_. АОС - музей-Опан_.pdf т.9_.1_. АОС - музей-Опан_.pdf
т.9_.2_. ДО- Музей_.pdf т.9_.2_. ДО- Музей_.pdf
т.9_.3_. Скица- Музей_.pdf т.9_.3_. Скица- Музей_.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация