04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 27.03.2024 г. ОТ 9,30 ЧАСА В ЗАЛА №15

Файлове:

т. 1 Актуализация на бюджета на община Опан за 2024г-1__.pdf.pdf т. 1 Актуализация на бюджета на община Опан за 2024г-1__.pdf.pdf
т. 1__.1 Материали за актуализация на бюджета_compressed2__.pd_.pdf т. 1__.1 Материали за актуализация на бюджета_compressed2__.pd_.pdf
т. 2 Одобряване на средносрочна прогноза 2025-2027г_.pdf т. 2 Одобряване на средносрочна прогноза 2025-2027г_.pdf
т. 2_.1 Материали към средносрочна бюджетна прогноза_.pdf т. 2_.1 Материали към средносрочна бюджетна прогноза_.pdf
т. 3 Приемане на Анализ на потребностите  от подкрепата за личностно развитие_.pdf т. 3 Приемане на Анализ на потребностите от подкрепата за личностно развитие_.pdf
т. 3_.1 Анализ на потрбностите от подкрепа за личностно развитиена деца и ученици_.pdf т. 3_.1 Анализ на потрбностите от подкрепа за личностно развитиена деца и ученици_.pdf
т. 4 Приемане на доклад за 2023г_. в изпълнение на областната стратегия за равенство_.pdf т. 4 Приемане на доклад за 2023г_. в изпълнение на областната стратегия за равенство_.pdf
т. 4_.1 Доклад в изпълнение на областна стратегия за равенство_.pdf т. 4_.1 Доклад в изпълнение на областна стратегия за равенство_.pdf
т. 5  Отдаване под аренда_.pdf т. 5 Отдаване под аренда_.pdf
т. 5_.1 Отдаване под аренда с_. Бял Извор_.pdf т. 5_.1 Отдаване под аренда с_. Бял Извор_.pdf
т. 5_.2 Отдаване под аренда в с_. Бяло поле, с_. Пъстрен, с_. Опан_.pdf т. 5_.2 Отдаване под аренда в с_. Бяло поле, с_. Пъстрен, с_. Опан_.pdf
т. 6 Продажба на имот - частна общинска собственост с Бяло поле_.pdf т. 6 Продажба на имот - частна общинска собственост с Бяло поле_.pdf
т. 6_.1 Акт № 1025, данъчна оценка и скица_.pdf т. 6_.1 Акт № 1025, данъчна оценка и скица_.pdf
т. 6_.2 Паз_.оценка ДГ-БЯЛО ПОЛЕ_.pdf т. 6_.2 Паз_.оценка ДГ-БЯЛО ПОЛЕ_.pdf
т. 7 Разрешаване на изработване на проектза изминение на ПУП_.pdf т. 7 Разрешаване на изработване на проектза изминение на ПУП_.pdf
т. 7_.1 Скица и техническо задание_.pdf т. 7_.1 Скица и техническо задание_.pdf
т. 8 Прекратяване на съсобственост_.pdf т. 8 Прекратяване на съсобственост_.pdf
т. 8_.1 Материали към т 8_.pdf т. 8_.1 Материали към т 8_.pdf
т. 8_.2 Пазарна оценка към т_. 8 _.pdf т. 8_.2 Пазарна оценка към т_. 8 _.pdf
т.9 Предл_. даване мандат УМБАЛ 1_.docx т.9 Предл_. даване мандат УМБАЛ 1_.docx
т. 10 Определяне състав на временна комисия_.pdf т. 10 Определяне състав на временна комисия_.pdf
т. 11 Съгласие за проектно предложение Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж_.pdf т. 11 Съгласие за проектно предложение Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж_.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация