04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 26.05.2021 Г. ОТ 09,30 ЧАСА В ЗАЛА № 1

Файлове:

т. 1 - Предложение - Актуализация на бюджета за I-то тримесечие на 2021г_._.pdf т. 1 - Предложение - Актуализация на бюджета за I-то тримесечие на 2021г_._.pdf
т. 1_.1 - Материали - Актуализация на Бюджет на община Опан към 31__.03_compressed__.pdf.pdf т. 1_.1 - Материали - Актуализация на Бюджет на община Опан към 31__.03_compressed__.pdf.pdf
т. 2 - Предложение - Актуализация на Бюджет на община Опан за 2021г_._.pdf т. 2 - Предложение - Актуализация на Бюджет на община Опан за 2021г_._.pdf
т. 2_.1 - Материали - Актуализация на Бюджет на община Опан за 2021г__._compressed__.pdf.pdf т. 2_.1 - Материали - Актуализация на Бюджет на община Опан за 2021г__._compressed__.pdf.pdf
т. 3 - Предложение - План за интегрирано развитие на община Опанpdf_.pdf т. 3 - Предложение - План за интегрирано развитие на община Опанpdf_.pdf
т. 4 - Предложение - Допълнение на програмата 2021г_.-С_.ВЕНЕЦ_.pdf т. 4 - Предложение - Допълнение на програмата 2021г_.-С_.ВЕНЕЦ_.pdf
т. 5 - Предложение - Приемане на отчетните доклади на НЧ __.pdf.pdf т. 5 - Предложение - Приемане на отчетните доклади на НЧ __.pdf.pdf
т. 5_.1 - Материали - Приемане на отчетните доклади на НЧ_compressed (2)__.pdf.pdf т. 5_.1 - Материали - Приемане на отчетните доклади на НЧ_compressed (2)__.pdf.pdf
т. 6 - Предложение - Уреждане на регулационни отношения с_. Васил Левски_.pdf т. 6 - Предложение - Уреждане на регулационни отношения с_. Васил Левски_.pdf
т. 6_.1 - Материали - Уреждане на регулационни отношения с__. Васил Левски__.pdf.pdf т. 6_.1 - Материали - Уреждане на регулационни отношения с__. Васил Левски__.pdf.pdf
т. 7 - Предложение - Уреждане на регулационни отношения с_. Средец_.pdf т. 7 - Предложение - Уреждане на регулационни отношения с_. Средец_.pdf
т. 7_.1 - Материали - Уреждане на регулационни отношения с__. Средец__.pdf.pdf т. 7_.1 - Материали - Уреждане на регулационни отношения с__. Средец__.pdf.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация