04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 25.01.2023 г. ОТ 9,30 ЧАСА В ЗАЛА №15

Файлове:

т. 1Актуализация на бюджета четвърто тримесечие на 2022г_._.pdf т. 1Актуализация на бюджета четвърто тримесечие на 2022г_._.pdf
т. 1_.1_.pdf т. 1_.1_.pdf
т. 1_.2_.pdf т. 1_.2_.pdf
Pril_1_Akt_8_2022.xls Pril_1_Akt_8_2022.xls
Pril_2_Akt_CEC_8_2022.xls Pril_2_Akt_CEC_8_2022.xls
Pril_3_Akt_KR_8_2022.xls Pril_3_Akt_KR_8_2022.xls
т. 2 Приходи и разходи от такса битови отпадъци 2023г_._.pdf т. 2 Приходи и разходи от такса битови отпадъци 2023г_._.pdf
т.2_.1 План - сметка_.pdf т.2_.1 План - сметка_.pdf
т.3 Предложение обща численност общ_.администрация_.pdf т.3 Предложение обща численност общ_.администрация_.pdf
т.3_.1 Обща численност и структупа общ_. администрация_.pdf т.3_.1 Обща численност и структупа общ_. администрация_.pdf
т.4 Предложение за труд_.възнаграждение кмет_.pdf т.4 Предложение за труд_.възнаграждение кмет_.pdf
т.5 Предложение за отчет на кмета актовете на ОБС 2022_.pdf т.5 Предложение за отчет на кмета актовете на ОБС 2022_.pdf
т.6 Предложение приемане отчет общ_.собственност_.pdf т.6 Предложение приемане отчет общ_.собственност_.pdf
т.6_.1 Отчет общ_.собственност_.pdf т.6_.1 Отчет общ_.собственност_.pdf
Т.7 Предложение съвет за социални услуги _.pdf Т.7 Предложение съвет за социални услуги _.pdf
т.8 Предложение приемане на програма за управление общ_.собственност_.pdf т.8 Предложение приемане на програма за управление общ_.собственност_.pdf
т.8_.1 Програма за управление_.pdf т.8_.1 Програма за управление_.pdf
т.9 Предложение приемане инвестиции ВИК_.pdf т.9 Предложение приемане инвестиции ВИК_.pdf
т.10 Предложение за разсрочване данък Дилмано Дилберо_.pdf т.10 Предложение за разсрочване данък Дилмано Дилберо_.pdf
т.10_.1 Искане за разсрочване на данък на Дилмано Дилберо_.pdf т.10_.1 Искане за разсрочване на данък на Дилмано Дилберо_.pdf
т. 11 Предложение изработване ПУП Венец_.pdf т. 11 Предложение изработване ПУП Венец_.pdf
т.11_.1 Заявление техн_.задание ПУП Венец_.pdf т.11_.1 Заявление техн_.задание ПУП Венец_.pdf
т.11_.2 Скици 710 и 711 с_. Венец_.pdf т.11_.2 Скици 710 и 711 с_. Венец_.pdf
т.11_.3 ПУП с_. Венец_.pdf т.11_.3 ПУП с_. Венец_.pdf
т.12 Предложение за изработване ПУП Тракия_.pdf т.12 Предложение за изработване ПУП Тракия_.pdf
т.12_.1 Заявление ПУП Тракия_.pdf т.12_.1 Заявление ПУП Тракия_.pdf
т.12_.2 Скица 853 ПУП Тракия_.pdf т.12_.2 Скица 853 ПУП Тракия_.pdf
т.12_.3 Акт 845 ПУП Тракия_.pdf т.12_.3 Акт 845 ПУП Тракия_.pdf
т.12_.4 Обяснителна записка ПУП Тракия_.pdf т.12_.4 Обяснителна записка ПУП Тракия_.pdf
т.13 Предложение изработване  ПУП Пъстрен_.pdf т.13 Предложение изработване ПУП Пъстрен_.pdf
т.13_.1 Заявление ПУП Пъстрен_.pdf т.13_.1 Заявление ПУП Пъстрен_.pdf
т.13_.2 Скица 666 ПУП Пъстрен_.pdf т.13_.2 Скица 666 ПУП Пъстрен_.pdf
т.13_.3 АКТ 815 ПУП Пъстрен_.pdf т.13_.3 АКТ 815 ПУП Пъстрен_.pdf
т.13_.4 Скица ПУП Пъстрен_.pdf т.13_.4 Скица ПУП Пъстрен_.pdf
т. 13_.5 Обяснителна записка ПУП Пъстрен_.pdf т. 13_.5 Обяснителна записка ПУП Пъстрен_.pdf
т.14 Предложение изработване ПУП Бащино_.pdf т.14 Предложение изработване ПУП Бащино_.pdf
т.14_.1 Заявление ПУП Бащино_.pdf т.14_.1 Заявление ПУП Бащино_.pdf
т.14_.2 Скица 664 ПУП Бащино_.pdf т.14_.2 Скица 664 ПУП Бащино_.pdf
т.14_.3 Акт 682 ПУП Бащино_.pdf т.14_.3 Акт 682 ПУП Бащино_.pdf
т.14_.4 Обяснителна записка ПУП Бащино_.pdf т.14_.4 Обяснителна записка ПУП Бащино_.pdf
т.14_.5 Скица ПУП Бащино_.pdf т.14_.5 Скица ПУП Бащино_.pdf
т.15 Предложение делба имот Ястребово_.pdf т.15 Предложение делба имот Ястребово_.pdf
т.15_.1 Удостоверение делба имот Ясгтребово_.pdf т.15_.1 Удостоверение делба имот Ясгтребово_.pdf
т.15_.2 Акт 980 делба имот Ястребово_.pdf т.15_.2 Акт 980 делба имот Ястребово_.pdf
т.16 Предложение промяна трайно ползване Средец_.pdf т.16 Предложение промяна трайно ползване Средец_.pdf
т.16_.1 Скици 866 и 868 промяна трайно ползване Средец_.pdf т.16_.1 Скици 866 и 868 промяна трайно ползване Средец_.pdf
т.16_.2 Акт 974 и 975 промяна трайно ползване Средец_.pdf т.16_.2 Акт 974 и 975 промяна трайно ползване Средец_.pdf
т.16_.3 Писмо РИОСВ Промяна трайно ползване Средец_.pdf т.16_.3 Писмо РИОСВ Промяна трайно ползване Средец_.pdf
т.17 Предложение за изменение на решение 268 от 25_.05_.22г_.pdf т.17 Предложение за изменение на решение 268 от 25_.05_.22г_.pdf
т.17_.1 Решение 268 от 25_.05_.22г_.pdf т.17_.1 Решение 268 от 25_.05_.22г_.pdf
т.18 Предложение прекратяване ПУП Бяло поле_.pdf т.18 Предложение прекратяване ПУП Бяло поле_.pdf
т.18_.1 Заявление ПУП Бяло поле_.pdf т.18_.1 Заявление ПУП Бяло поле_.pdf
т.18_.2 Скица 808 ПУП Бяло поле_.pdf т.18_.2 Скица 808 ПУП Бяло поле_.pdf
т.18_.3 Акт 982 ПУП Бяло поле _.pdf т.18_.3 Акт 982 ПУП Бяло поле _.pdf
т.18_.4 Пазарна оценка ПУП Бяло поле_.pdf т.18_.4 Пазарна оценка ПУП Бяло поле_.pdf
т.18_.5 Удост_. данъчна оценка ПУП Бяло поле_.pdf т.18_.5 Удост_. данъчна оценка ПУП Бяло поле_.pdf
т.19 Кандидатстване с проекто-предл_. Осн_.ремонт на улица с_.Венец_.pdf т.19 Кандидатстване с проекто-предл_. Осн_.ремонт на улица с_.Венец_.pdf
т.20 Молба за отускане на финансова помощ_.pdf т.20 Молба за отускане на финансова помощ_.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация