04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 23.04.2024 г. ОТ 9,30 ЧАСА В ЗАЛА №15

Файлове:

т.1 Стратегия личностно развитие _.pdf т.1 Стратегия личностно развитие _.pdf
т.1_.1 ОБЩ_. СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ - Община Опан_.doc т.1_.1 ОБЩ_. СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ - Община Опан_.doc
т.2 Отчетни доклади читалища_.pdf т.2 Отчетни доклади читалища_.pdf
т.2_.1 Отчетни доклади читалища 2023 г_._compressed_.pdf т.2_.1 Отчетни доклади читалища 2023 г_._compressed_.pdf
т.3 ПУП Тракия_.pdf т.3 ПУП Тракия_.pdf
т.3_. 1 Заявление, техн_.задание, скица_.pdf т.3_. 1 Заявление, техн_.задание, скица_.pdf
т.4 Прекратяване съсобственост Средец_.pdf т.4 Прекратяване съсобственост Средец_.pdf
т.4_. 1 Акт за собственост 1151 с_.Средец_.pdf т.4_. 1 Акт за собственост 1151 с_.Средец_.pdf
т.4_. 2 Данъчна оценка_.pdf т.4_. 2 Данъчна оценка_.pdf
т.4_. 3 Скица_.pdf т.4_. 3 Скица_.pdf
т.5 Промяна НТП Пъстрен_.pdf т.5 Промяна НТП Пъстрен_.pdf
т.5_. 1 Скици с_.Пъстрен - 1_.pdf т.5_. 1 Скици с_.Пъстрен - 1_.pdf
т.5_. 2 Скици с_.Пъстрен - 2_.pdf т.5_. 2 Скици с_.Пъстрен - 2_.pdf
т.5_. 3 Скици с_.Пъстрен - 3_.pdf т.5_. 3 Скици с_.Пъстрен - 3_.pdf
т.5_. 4 Акт 1118 до 1125_.pdf т.5_. 4 Акт 1118 до 1125_.pdf
т.5_. 5 Акт 1126 до 1132_.pdf т.5_. 5 Акт 1126 до 1132_.pdf
т.5_. 6 Акт 1135 до 1142_.pdf т.5_. 6 Акт 1135 до 1142_.pdf
т.5_. 7 Становище от РИОСВ с_. Пъстрен_.pdf т.5_. 7 Становище от РИОСВ с_. Пъстрен_.pdf
т.6 Промяна НТП Бащино_.pdf т.6 Промяна НТП Бащино_.pdf
т.6_. 1Скици, ливади в с_.Башино_.pdf т.6_. 1Скици, ливади в с_.Башино_.pdf
т.6_. 2 Становище РИОСВ, ливади в с_.Башино_.pdf т.6_. 2 Становище РИОСВ, ливади в с_.Башино_.pdf
т.6_. 3  АЧОС 1143-1146 (1)_.pdf т.6_. 3 АЧОС 1143-1146 (1)_.pdf
т.7 Даване мандат ВИК_.pdf т.7 Даване мандат ВИК_.pdf
т.7_. 1 Отчет за дейността ВИК 2023 г (1)_.docx т.7_. 1 Отчет за дейността ВИК 2023 г (1)_.docx
т.7_. 2 Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК 2023г_._.pdf т.7_. 2 Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК 2023г_._.pdf
т.7_. 3 Приемане на бюджет 2024г_.pdf т.7_. 3 Приемане на бюджет 2024г_.pdf
т.7_. 4 Инвестиционна програма 2024 г (1)_.pdf т.7_. 4 Инвестиционна програма 2024 г (1)_.pdf
т.8 Актуализация бюджет 2024 г_._.pdf т.8 Актуализация бюджет 2024 г_._.pdf
т.8_.1 Материали бюджет_compressed_.pdf т.8_.1 Материали бюджет_compressed_.pdf
т.9 Промяна адрес ДГ с_. Б_. извор_.pdf т.9 Промяна адрес ДГ с_. Б_. извор_.pdf
т.10 Одобряване проект ОУП и ПЗ Ястребово_.pdf т.10 Одобряване проект ОУП и ПЗ Ястребово_.pdf
т.10_.1 Материали ОУП и ПЗ Ястребово_.pdf т.10_.1 Материали ОУП и ПЗ Ястребово_.pdf
т.11 Одобряване възн_. кмет_.pdf т.11 Одобряване възн_. кмет_.pdf
т.12 Одобляване възн_. Кметове на кметства_.pdf т.12 Одобляване възн_. Кметове на кметства_.pdf
т.13 Одобряване възн_. председател ОбС_.pdf т.13 Одобряване възн_. председател ОбС_.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация