04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 22.02.2023 г. ОТ 9,30 ЧАСА В ЗАЛА №15

Файлове:

т. 1 Предложение приемане на списък 2023 г_._.pdf т. 1 Предложение приемане на списък 2023 г_._.pdf
т.1_.1Списък _.pdf т.1_.1Списък _.pdf
т.2 Предложение Наредба № 2_.pdf т.2 Предложение Наредба № 2_.pdf
т.3 Предложение Наредба № 5_.pdf т.3 Предложение Наредба № 5_.pdf
т.4 Предложение изменение Нар_. № 7_.pdf т.4 Предложение изменение Нар_. № 7_.pdf
т.4_.1 Наредба № 7_.pdf т.4_.1 Наредба № 7_.pdf
т.5 Предложение отчет за МКБППМН _.pdf т.5 Предложение отчет за МКБППМН _.pdf
т.5_.1 Доклад МКБППМН_.pdf т.5_.1 Доклад МКБППМН_.pdf
т.6 Предложение Отмяна Решение № 231 протокол 24 от 30_.03_.2022_.pdf т.6 Предложение Отмяна Решение № 231 протокол 24 от 30_.03_.2022_.pdf
т.6_.1 Декларация за отказ_.pdf т.6_.1 Декларация за отказ_.pdf
т.6_.2 Решение 231_.pdf т.6_.2 Решение 231_.pdf
т.7 Предложение аренда земи и наем аптека _.pdf т.7 Предложение аренда земи и наем аптека _.pdf
т.8 Предложение и доклад интеграционни политики_.pdf т.8 Предложение и доклад интеграционни политики_.pdf
т.9 Молба еднократна помощ Йовчо Станчев Милев_.pdf т.9 Молба еднократна помощ Йовчо Станчев Милев_.pdf
т.10 Проектно_.предл_. енергийно обновяване (1)_.pdf т.10 Проектно_.предл_. енергийно обновяване (1)_.pdf
т.10_.1 № АКТ 451_.pdf т.10_.1 № АКТ 451_.pdf
т.10_.2_. СКИЦА № 655_.pdf т.10_.2_. СКИЦА № 655_.pdf
т.11 Проектно предложение МИГ Гълъбово-Опан (1)_.pdf т.11 Проектно предложение МИГ Гълъбово-Опан (1)_.pdf
т.12 Предложение финансиране проект фонд СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА_.pdf т.12 Предложение финансиране проект фонд СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА_.pdf
т.13 Предложение Програма за управление 2023_.pdf т.13 Предложение Програма за управление 2023_.pdf
т.13_.1 АКТ№ 835_.pdf т.13_.1 АКТ№ 835_.pdf
т.13_.2 АКТ № 837_.pdf т.13_.2 АКТ № 837_.pdf
т.13_.3 АКТ № 983_.pdf т.13_.3 АКТ № 983_.pdf
т.13_.4 СКИЦИ _.pdf т.13_.4 СКИЦИ _.pdf
т.13_.5 Удостоверения _.pdf т.13_.5 Удостоверения _.pdf
т.14 Предложение ПУП с_. Венец_.pdf т.14 Предложение ПУП с_. Венец_.pdf
т.15 Предложение изменение наредба № 10_.pdf т.15 Предложение изменение наредба № 10_.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация