04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 19.08.2020 Г. ОТ 09,30 ЧАСА В ЗАЛА № 1

Файлове:

т. 1 - Предложение и материали - АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА_.pdf т. 1 - Предложение и материали - АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА_.pdf
т. 2 - Предложение и материали - Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средствата от ЕС_compressed_.pdf т. 2 - Предложение и материали - Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средствата от ЕС_compressed_.pdf
т. 3 - Предложение - Изменение и допълнение на Решение 69 от 26_.06_.2020г_._.pdf т. 3 - Предложение - Изменение и допълнение на Решение 69 от 26_.06_.2020г_._.pdf
т. 4 - Предложение - Отчет за дейността на ОбС Опан_.pdf т. 4 - Предложение - Отчет за дейността на ОбС Опан_.pdf
т. 5 - Предложение - Приемане на план за заседания на Общински съвет Опан за второто полугодие на 2020 г _.pdf т. 5 - Предложение - Приемане на план за заседания на Общински съвет Опан за второто полугодие на 2020 г _.pdf
т. 6 - Предложение - Отчет на Кмета на община Опан_.pdf т. 6 - Предложение - Отчет на Кмета на община Опан_.pdf
т. 7 - Предложение и материали -  Приемане на Наредба 11 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни ст_._.pdf т. 7 - Предложение и материали - Приемане на Наредба 11 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни ст_._.pdf
т. 8 - Предложение - Допълнение на програмата 2020г_._.pdf т. 8 - Предложение - Допълнение на програмата 2020г_._.pdf
т. 9 - Предложение - Продажба на имот УПИ I, кв_. 13 с_. Кравино_.pdf т. 9 - Предложение - Продажба на имот УПИ I, кв_. 13 с_. Кравино_.pdf
т. 9 - Материали - АЧОС№865_.pdf т. 9 - Материали - АЧОС№865_.pdf
т. 9 - Материали - Д_.оценка на АЧОС№865_.pdf т. 9 - Материали - Д_.оценка на АЧОС№865_.pdf
т. 9 - Материали - Скица на АЧОС№865_.pdf т. 9 - Материали - Скица на АЧОС№865_.pdf
т. 10 - Предложение и материали - Продажба на УПИ III, кв_.26 по ПУП на с_. Тракия_.pdf т. 10 - Предложение и материали - Продажба на УПИ III, кв_.26 по ПУП на с_. Тракия_.pdf
т. 10 - Материали - АОС 657 от 23_.07_.2009г_.pdf т. 10 - Материали - АОС 657 от 23_.07_.2009г_.pdf
т. 11 - Предложение - Продажба на имот УПИ V, кв_.29 с_. Княжевско_.pdf т. 11 - Предложение - Продажба на имот УПИ V, кв_.29 с_. Княжевско_.pdf
т. 11 - Материали - Скица на АЧОС№863_.pdf т. 11 - Материали - Скица на АЧОС№863_.pdf
т. 11 - Материали - АЧОС№863_.pdf т. 11 - Материали - АЧОС№863_.pdf
т. 11 - Материали - Д_.оценка на АЧОС№863_.pdf т. 11 - Материали - Д_.оценка на АЧОС№863_.pdf
т. 12 - Предложение - Продажба на имот УПИ VIII, кв_.29 с_. Княжевско_.pdf т. 12 - Предложение - Продажба на имот УПИ VIII, кв_.29 с_. Княжевско_.pdf
т. 12 - Материали - АЧОС№864_.pdf т. 12 - Материали - АЧОС№864_.pdf
т. 12 - Материали - Скица на АЧОС№864_.pdf т. 12 - Материали - Скица на АЧОС№864_.pdf
т. 12 - Материали - Д_.Оценка АЧОС№864_.pdf т. 12 - Материали - Д_.Оценка АЧОС№864_.pdf
т. 13 - Предложение - Промяна на плана за действие на общинските концесии_.pdf т. 13 - Предложение - Промяна на плана за действие на общинските концесии_.pdf
т. 14 - Предложение - Избор на оператор на язовирна стена Опан - 2_.pdf т. 14 - Предложение - Избор на оператор на язовирна стена Опан - 2_.pdf
т. 14 - Материали - Скица язовир Опан-2_.pdf т. 14 - Материали - Скица язовир Опан-2_.pdf
т. 14 - Материали - АОС № 858 от 16_.07_.2020г_.pdf т. 14 - Материали - АОС № 858 от 16_.07_.2020г_.pdf
т. 15 - Предложение  - Избор на оператор на язовирна стена язовир Пъстрен_.pdf т. 15 - Предложение - Избор на оператор на язовирна стена язовир Пъстрен_.pdf
т. 15 - Материали - Скица язовир Пъстрен_.pdf т. 15 - Материали - Скица язовир Пъстрен_.pdf
т. 15 - Материали - АОС № 857 от 16_.07_.2020г_._.pdf т. 15 - Материали - АОС № 857 от 16_.07_.2020г_._.pdf
т. 16 - Предложение - Избор на оператор на язовирна стена водоем Пъстрен_.pdf т. 16 - Предложение - Избор на оператор на язовирна стена водоем Пъстрен_.pdf
т. 16 - Материали - Избор на оператор на язовирна стена водоем Пъстрен_.pdf т. 16 - Материали - Избор на оператор на язовирна стена водоем Пъстрен_.pdf
т. 17 - Предложение и материали - Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП с_. Средец_.pdf т. 17 - Предложение и материали - Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП с_. Средец_.pdf
т. 18 - Предложение и материали - Промяна на НТП на имот в с_. Ястребово_.pdf т. 18 - Предложение и материали - Промяна на НТП на имот в с_. Ястребово_.pdf
т. 19 - Предложение - Включване на ДГ Изворче в списъка на защитени ДГ_.pdf т. 19 - Предложение - Включване на ДГ Изворче в списъка на защитени ДГ_.pdf
т. 20 - Предложение - Включване на ОУ-Христо Ботев в списъка на средищните училища_.pdf т. 20 - Предложение - Включване на ОУ-Христо Ботев в списъка на средищните училища_.pdf
т. 20 - Материали - Включване на ОУ-Христо Ботев в списъка на средищните училища_.pdf т. 20 - Материали - Включване на ОУ-Христо Ботев в списъка на средищните училища_.pdf
т. 21 - Предложение - Превоз на деца и ученици за собствена сметка_.pdf т. 21 - Предложение - Превоз на деца и ученици за собствена сметка_.pdf
т. 22 - Предложение - Приготвяне на храна за учениците от ОУ Христо Ботев_.pdf т. 22 - Предложение - Приготвяне на храна за учениците от ОУ Христо Ботев_.pdf
т. 23 - Предложение - Даване на съгласие за предоставяне на ползване на МПС_.pdf т. 23 - Предложение - Даване на съгласие за предоставяне на ползване на МПС_.pdf
т. 24 - Предложение - Приемане на отчетните доклади на читалищата_.pdf т. 24 - Предложение - Приемане на отчетните доклади на читалищата_.pdf
т. 24 - Материали - НЧ Развитие 1912 с_. Опан_._.pdf т. 24 - Материали - НЧ Развитие 1912 с_. Опан_._.pdf
т. 24 - Материали - НЧ Захарий Княжевски 1931 с_. Княжевско_._.pdf т. 24 - Материали - НЧ Захарий Княжевски 1931 с_. Княжевско_._.pdf
т. 24 - Материали - НЧ Светлина Столетово с_. Столетово_._.pdf т. 24 - Материали - НЧ Светлина Столетово с_. Столетово_._.pdf
т. 24 -  Материали - НЧ Васил Левски 1924 с_. Венец_._.pdf т. 24 - Материали - НЧ Васил Левски 1924 с_. Венец_._.pdf
т. 24 - Материали - НЧ Марко Ганчев 2016 с_. Ястребово_._.pdf т. 24 - Материали - НЧ Марко Ганчев 2016 с_. Ястребово_._.pdf
т. 24 - Материали - НЧ Христо Ботев 1927 с_. Пъстрен_._.pdf т. 24 - Материали - НЧ Христо Ботев 1927 с_. Пъстрен_._.pdf
т. 24 - Материали - НЧ Пробуда 1 с_. Столетово_._.pdf т. 24 - Материали - НЧ Пробуда 1 с_. Столетово_._.pdf
т. 24 - Материали - НЧ Светлина Столетово 2019 с_. Столетово_._.pdf т. 24 - Материали - НЧ Светлина Столетово 2019 с_. Столетово_._.pdf
т. 24 - Материали - НЧ Саморазвитие 1928 с_. Кравино_._.pdf т. 24 - Материали - НЧ Саморазвитие 1928 с_. Кравино_._.pdf
т. 24 - Материали - НЧ Пробуда 1 с_. Столетово _._.pdf т. 24 - Материали - НЧ Пробуда 1 с_. Столетово _._.pdf
т. 24 - Материали - НЧ Самообразование 1921 с_. Средец_._.pdf т. 24 - Материали - НЧ Самообразование 1921 с_. Средец_._.pdf
т. 24 - Материали - НЧ Димитър Ангелов 1932 с_. Васил Левски_._.pdf т. 24 - Материали - НЧ Димитър Ангелов 1932 с_. Васил Левски_._.pdf
т. 24 - Материали - НЧ Даньо Василев 1925 с_. Ястребово_._.pdf т. 24 - Материали - НЧ Даньо Василев 1925 с_. Ястребово_._.pdf
т. 24 - Материали - НЧ Пробуда -1 1925 с_. Бяло поле _._compressed_.pdf т. 24 - Материали - НЧ Пробуда -1 1925 с_. Бяло поле _._compressed_.pdf
т. 25 - Отпускане на еднократна финансова помощ_._.pdf т. 25 - Отпускане на еднократна финансова помощ_._.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация