04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 15.12.2022 г. ОТ 9,30 ЧАСА В ЗАЛА №15

OPAC OK Solvit Дискриминация