04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 09.04.2019 Г. ОТ 10,00 ЧАСА В ЗАЛА № 15

Файлове:

т.12 Проект изменение на устройствен план_.pdf т.12 Проект изменение на устройствен план_.pdf
т.16 Безвъзмездно право на ползване  преместваем обект_.pdf т.16 Безвъзмездно право на ползване преместваем обект_.pdf
т.17 Инвестиция Водоснабдяване и канализация_.pdf т.17 Инвестиция Водоснабдяване и канализация_.pdf
т.18 Дарение на гориво 1во РПУ Стара Загора_.pdf т.18 Дарение на гориво 1во РПУ Стара Загора_.pdf
т.15 Безвъзмездно право за ползване с_. Средец_.pdf т.15 Безвъзмездно право за ползване с_. Средец_.pdf
т.14 Продажба имот частна общ_. собственост_.pdf т.14 Продажба имот частна общ_. собственост_.pdf
т.13 Промяна характер на собственост_.pdf т.13 Промяна характер на собственост_.pdf
т.11 Устройствен план реконструкция на склад_.pdf т.11 Устройствен план реконструкция на склад_.pdf
т.8 Заем от Фонд местно самоуправление_.pdf т.8 Заем от Фонд местно самоуправление_.pdf
т.2 Годишен план за развитие на социалните услугии_.pdf т.2 Годишен план за развитие на социалните услугии_.pdf
т.9 Приемане на отчетни доклади на читалищата за 2018г_.pdf т.9 Приемане на отчетни доклади на читалищата за 2018г_.pdf
т.10 ползване на автобус за превоз на ученици_.pdf т.10 ползване на автобус за превоз на ученици_.pdf
т.7 Безплатен обществен  интернет достъп_.pdf т.7 Безплатен обществен интернет достъп_.pdf
т.6 Предложение кандидатстване  домашен социален патрондаж_.pdf т.6 Предложение кандидатстване домашен социален патрондаж_.pdf
т.5 Изменение на наредба № 9 Управление разпореждане с общински жилища_.pdf т.5 Изменение на наредба № 9 Управление разпореждане с общински жилища_.pdf
т.1 Средно срочна прогноза за местни дейности_.pdf т.1 Средно срочна прогноза за местни дейности_.pdf
т.3 Предложение резултати от Междинната оценка за  план Развитие_.pdf т.3 Предложение резултати от Междинната оценка за план Развитие_.pdf
т.4 Отчет на дейността на МКБППМН за 2018г_.pdf т.4 Отчет на дейността на МКБППМН за 2018г_.pdf
т.20 Молба за отпускане на еднократна финансова помощ_.pdf т.20 Молба за отпускане на еднократна финансова помощ_.pdf
Прекратяване на концесия с. Ястребово_.pdf Прекратяване на концесия с. Ястребово_.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация