04101 / 22 60 opan@mail.bg

Прекратяване на договор за концесия на язовир „Опан - 1“ – имот №№ 000509, 000510 и прилежащите му четири броя рибарници с имоти №№000137,000132,000140, 000113, както и други водни терени имот №№000054, 000057,000098 и 000099 с обща площ на всички обекти

OPAC OK Solvit Дискриминация