04101 / 22 60 opan@mail.bg

Предложения от кмета на община Опан за разглеждане и обсъждане на заседание на ОбС Опан и неговите постоянни комисии, което ще се проведе на 08.09.17г.

OPAC OK Solvit Дискриминация