04101 / 22 60 opan@mail.bg

Внесени материали и становища в ОбС

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ГЕНЧО ДОНЕВ КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН ОТНОСНО: Сключване на допълнително споразумение към Договор №4 и Договор №5 от 2015г. за концесия на язовир „Опан -1“ и язовир „Ястребово“

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ОТ ГЕНЧО ДОНЕВ КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН     ОТНОСНО: Сключване на допълнително споразумение…

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ИНЖ. ГЕНЧО ДОНЕВ КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА СЕРВИТУТА ЗАСЯГАЩ ПИ 2.10 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЯЛО ПОЛЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ОТ ИНЖ. ГЕНЧО ДОНЕВ КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН   ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА…

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ИНЖ. ЖЕКО ЖЕКОВ – ОПРЕДЕЛЕН ДА ЗАМЕСТВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 11.04.16 г. ДО 22.04.16 г. ОТНОСНО: Обсъждане на върнато от областен Управител, Решение №59/30.03.2016 г. на ОбС Опан

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ОТ ИНЖ. ЖЕКО ЖЕКОВ – ОПРЕДЕЛЕН ДА ЗАМЕСТВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 11.04.16 г. ДО…

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ИНЖ. ГЕНЧО КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН ОТНОСНО: Провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на УНИВЕРСИСТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. СТОЯН КИРКОВИЧ АД – СТАРА ЗАГОРА, С ЕИК:123535874

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН     П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ИНЖ. ГЕНЧО КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН   ОТНОСНО: Провеждане на редовно Общо събрание на акционерите…