04101 / 22 60 opan@mail.bg

Внесени материали и становища в ОбС

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Генчо Колев – Кмет на община Опан ОТНОСНО: Участие на община Опан във Фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност към НСОРБ

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОПАН   ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Генчо Колев – Кмет на община Опан ОТНОСНО: Участие на община Опан във Фонд „Общинска солидарност“…