04101 / 22 60 opan@mail.bg

Отмяна на Решение № 176/20.05.1999 г. в частта, с която е предоставено безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска собственост на НЧ „Даньо Василев 1924 „ с.Ястребово община Опан и предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот пу

OPAC OK Solvit Дискриминация