04101 / 22 60 opan@mail.bg

Определяне на представители от Общински съвет – Опан, които да представляват Община Опан в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия /ОСНРБ/ и Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия /ОбщСНРБ/.

OPAC OK Solvit Дискриминация