04101 / 22 60 opan@mail.bg

Кандидатстване с проектно предложение "Реконструкция, основен ремонт и енергийна ефективност на сграда Читалище НЧ„Развитие 1912“ с.Опан" пред Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, за безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на

OPAC OK Solvit Дискриминация