04101 / 22 60 opan@mail.bg

Кандидатстване с проектно предложение "Реконструкция на тротоарни настилки в населените места по път І-5 – Ястребово, Средец, Тракия и Бял извор, общ.Опан" пред Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, за безвъзмездна финансова помощ от Програма

Файлове:

predlojenie_trotoari.docx predlojenie_trotoari.docx
OPAC OK Solvit Дискриминация