04101 / 22 60 opan@mail.bg

Кандидатстване с проектно предложение "Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа с обща дължина 18 030 метра в с. Тракия, с. Бял извор, с. Средец и с. Ястребово в Община Опан, област Стара Загора – I етап“ пред Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащат

OPAC OK Solvit Дискриминация