04101 / 22 60 opan@mail.bg

Кандидатстване с проектно предложение "Реконструкция и рехабилитация на път ІV-53476- граница Община Гълъбово – Княжевско-Кравино-Пъстрен- граница Община Стара Загора, от км 9+780 до км 24+118 " пред Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, за

Файлове:

predlojenie_pat_53476.docx predlojenie_pat_53476.docx
OPAC OK Solvit Дискриминация