04101 / 22 60 opan@mail.bg

Кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в населените места на Община Опан“ пред Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, за безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони 20

OPAC OK Solvit Дискриминация