04101 / 22 60 opan@mail.bg

Кандидатстване с проектно предложение "Основен ремонт, благоустрояване, спортни площадки и озеленяване на двор, училище "Христо Ботев" с.Опан" пред Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, за безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развити

OPAC OK Solvit Дискриминация